Z asfaltu i woli wytrwałej
będzie szerokość ulic.
Z cegieł i dumnej odwagi
będzie wysokość budynków.
Z żelaza i świadomości
powstaną przęsła mostów.
Z nadziei będzie drzew zieleń.
Z radości - świerza biel tynku.

Miasto socjalistyczne -
miasto dobrego losu.
Bez przedmieść i bez zaułków.
W przyjaźni z każdym człowiekiem.
Najmłodsze z miast, które mamy.
Najstarsze z miast, które będą.
Najmłodsze na jutro bliskie.
Najstarsze na jutro dalekie.

Di asfalto e di volontà tenace
si faranno larghe le strade.
Di mattoni e di orgogliosa audacia
si faranno alti i palazzi.
Di ferro e di coscienza illuminata
si slanciano gli archi dei ponti.
Di speranza si farà il verde degli alberi.
Di gioia il bianco di buoni intonaci.

Città socialistica,
città di buona fortuna.
Senza ingombro di vicoli o suburre.
Avremo la concordia di tutti gli uomini.
La più giovane tra le città che abbiamo.
La più vecchia tra le città che saranno.
La più giovane, domani, presto.
La più vecchia, un lontano giorno.