Traduzione da Jan Kurek / Translation from Jan Kurek

Co dzień przesuwa się ku mnie bliżej Nowa Huta.
Co dzień bmach rośnie w niebo wyżej — Nowa Huta.
Co noc nad Kombinatem — łuna.

Budujcie!

Co noc - mgła iskier wielopiorunna.
Silniej żelazo kujcie!
Od północnego wschodu miasto narasta
i wrasta w ciało starego miasta.
Czy my idziemy ku Nowej Hucie?
Czy Nowa Huta przybliża się ku nam?
Miasta maszerują ku sobie
Jak siostry witają się obie.
Historia dawna, w marmurze zakrzepła
z historią, co jeszcze żywa i ciepła!

Ogni giorno s'avanza più vicina, Nowa Huta.
Ogni giorno s'innalza nel cielo, Nowa Huta.
Ogni notte, sul Cantiere, un bagliore d'acciaio.

Erigete!

Ogni notte, un nembo acceso di scintille.
Forgiate più resistente l'acciaio!
Dal nord-est monta la città nuova
e spinge radici in grembo alla vecchia.
Chi va verso chi? Siamo noi ad avanzare,
o Nowa Huta cresce verso di noi?
Le due città si marciano incontro,
come un benvenuto tra due sorelle.
La storia troppo a lungo irrigidita
nel marmo della storia
quanto è ancora calda di vita!